Week 10

Rankings

Rank Team Record Points Previous
1 Michigan (20) 1
2 Arizona (4) 2
3 California (1) 3
4 Texas 5
5 Oklahoma 6
6 Tennessee 4
7 Texas A&M 7
8 Stanford 8
9 Alabama 10
10 Oregon State 13
11 Baylor 9
12 Georgia 11
13 UCLA 12
14 Louisiana-Lafayette 14
15 Missouri 15
16 Northwestern 18
17 Florida 16
18 Fresno State 19
19 Georgia Tech 21
20 Auburn 22
21 Arizona State 17
22 Creighton 23
23 Iowa 24
24 Washington 20
25 Oregon 25

All Polls for Division I in 2005

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Other Divisions

View Previous Years