Week 11

Rankings

Rank Team Record Points Previous
1 Michigan (22) 1
2 California (1) 3
3 Texas 4
4 Arizona 2
5 Oklahoma 5
6 Texas A&M 7
7 Stanford 8
8 Alabama 9
9 Tennessee 6
10 UCLA 13
11 Oregon State 10
12 Baylor 11
13 Georgia 12
14 Louisiana-Lafayette 14
15 Northwestern 16
16 Florida 17
17 Missouri 15
18 Georgia Tech 19
19 Creighton 22
20 Fresno State 18
21 Auburn 20
22 Iowa 23
23 Washington 24
24 Arizona State 21
25 Oregon 25

All Polls for Division I in 2005

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Other Divisions

View Previous Years