Week 9

Rankings

Rank Team Record Points Previous
1 Michigan (21) 1
2 Arizona (3) 2
3 California (1) 3
4 Tennessee 4
5 Texas 5
6 Oklahoma 8
7 Texas A&M 9
8 Stanford 6
9 Baylor 10
10 Alabama 11
11 Georgia 12
12 UCLA 7
13 Oregon State 16
14 Louisiana-Lafayette 13
15 Missouri 15
16 Florida 14
17 Arizona State 18
18 Northwestern 20
19 Fresno State 21
20 Washington 17
21 Georgia Tech 19
22 Auburn 23
23 Creighton 25
24 Iowa 24
25 Oregon

All Polls for Division I in 2005

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Other Divisions

View Previous Years